ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

9 ނޮވެމްބަރު 2020 12:30

ނަންބަރު

55

EC 55th meeting of 2020

ޚުލާސާ

On today's meeting committee discussed on climate change bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA