Majlis Web TV

Majlis Web TV Archive

33rd Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/33
Date: 07 Aug 2019

32nd Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/32
Date: 06 Aug 2019

31st Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/31
Date: 06 Aug 2019

30th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/30
Date: 05 Aug 2019

29th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/29
Date: 05 Aug 2019

28th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/28
Date: 31 Jul 2019

27th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/27
Date: 30 Jul 2019

26th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/26
Date: 29 Jul 2019

25th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/25
Date: 24 Jul 2019

24th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/24
Date: 23 Jul 2019

23rd Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/23
Date: 22 Jul 2019

22nd Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/22
Date: 17 Jul 2019

20th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/20
Date: 15 Jul 2019

19th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/19
Date: 10 Jul 2019

18th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/18
Date: 09 Jul 2019

17th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/17
Date: 08 Jul 2019

16th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/16
Date: 03 Jul 2019

15th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/15
Date: 02 Jul 2019

14th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/14
Date: 01 Jul 2019

13th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/13
Date: 26 Jun 2019

12th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/12
Date: 25 Jun 2019

© 2021 Parliament of MaldivesA