Majlis Web TV

Majlis Web TV Archive

20th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/20
Date: 15 Jul 2019

19th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/19
Date: 10 Jul 2019

18th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/18
Date: 09 Jul 2019

17th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/17
Date: 08 Jul 2019

16th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/16
Date: 03 Jul 2019

15th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/15
Date: 02 Jul 2019

14th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/14
Date: 01 Jul 2019

13th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/13
Date: 26 Jun 2019

12th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/12
Date: 25 Jun 2019

11th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/11
Date: 24 Jun 2019

10th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/10
Date: 19 Jun 2019

9th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/9
Date: 18 Jun 2019

8th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/8
Date: 17 Jun 2019

7th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/7
Date: 12 Jun 2019

6th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/6
Date: 11 Jun 2019

5th Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/5
Date: 10 Jun 2019

3rd Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/3
Date: 03 Jun 2019

2nd Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/2
Date: 29 May 2019

First Sitting of the 19th Majlis

Sitting: 19/2019/1/1
Date: 28 May 2019

© 2021 Parliament of MaldivesA