Send Your well wishes to Hon. Speaker

Speaker of the People’s Majlis, President Mohamed Nasheed is currently receiving treatment at ADK Hospital for the injuries sustained following an explosion outside his residence on 6th May 2021. Three of the Speaker’s bodyguards and a UK national also sustained injuries in the attack.

The Hon. Speaker is currently being treated by a Multi-Specialist Medical Team of doctors. After 16hrs of life saving multiple surgeries, President Nasheed is stable and recovering fast.

The Hon. Deputy Speaker, Members of the People’s Majlis and the staff of the Majlis Secretariat strongly condemn the cowardly terrorist attack on the Speaker of the People’s Majlis, President Mohamed Nasheed’s life.

Our thoughts and prayers are with the Hon. Speaker President Mohamed Nasheed and the others injured in this attack.

  • Messages
Messages
Hussain Habeeb
Maringold

Wish you a speedy recovery. Thiya kuravva masakka huttanulai kuriya gendhavaa, we salute you sir for your baravery.


Ibrahim Waheed
Coral Ville C6-1B, Hulhumale

Allah manikufaanah avsa shifaa eh minvaru kuravvaashi Aameen


Shifa Hadee
Hulhumale flat 1-3-02

Wish you a good health and a speedy recovery.


Fathmath Shafeenaz
Hulhumale lot 11021

There are so many people who want to see you healthy and safe always. I am one of those who is praying 24/7 for you to get around soon!


Majidh Ismail
Dhooriya/ tha. Gaadhiffushi

Wish you a good health and a speedy recovery. i’m a great fan of PY ??


Hassan Ali Manik
Gahaakoalhi/Gdh.Rathafandhoo

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށްދިން ލާއިންސާނީ ޓެރަރިޒަމް އަމަލު ކުށްވެރިކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި މާތްﷲ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާދަންނަވަން. ހިތްތަކުގެ ރައީސް ?


Iffa
M.Carnationge

Get well soon!


Aishath Haleem
Male’

Get well soon Mr President! We miss you in the Majlis. You are our hero. We need you to erase the corruption in this country! Come back soon as a healthy person! ?


Jazeera Girl
Maldives

Eid Mubarik Mr. Speaker and Former President There are so many people who wants to see you healthy and safe always In Shaa Allah. Thoughts and prayers are with you in this crucial time of yours. Hope you will be feeling better soon! May Allah bless you with a healthy life onwards. Take Care.


Maseeh
-

Get well soon


Abdulla Waheed (WaddeyAli)
[email protected]

‏ޔާﷲ!! ރައީސް ނަޝީދު ⁦‪@MohamedNasheed‬⁩ އަށް އަމާން ކަމާ ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާންދޭވެ. ??


Ahmed Waheed
M. Maahinna

Wish you a good and a speedy recovery. May Allah SW grant mercy on you and all of us..


Fathmath mohamed
Kinaareege

Wishing you a good health and speedy recovery. Eid mubarak.


Fathmath mohamed
Moonview

Wishing you a good health and speedy recovery. Eid mubarak.


Nazeer
Ma. Snow White

Avasa shifaa eh minvaru kuravvaashi. Aameen


Mohamed Nizam Hassan
Fuvahmulah City Raees

Wish you a good health and a speedy recovery.


އަބްދުލް ޝުކޫރު
މއ.ބިންމަތީގެ

ޝުކުރިއްޔާ ރާއީސް ނަސީދު. ރާއީސް އައް އަވަސް ޝިފާއަކައް އެދި ދުއާ ކުރަން.


Moosa Nadheem
London

Wishing you a speedy recovery! You are our hero


Ahmed Shiyam
NOOREEGE N.Manadhoo

Sir Wish you a speedy recovery , May god keep you safe always Regards


rifath mohamed
heenaamage f.feeali

have a rapid recovery... u will be back more stronger insha allah...


Shiu Khalid
IMTM

I believe you will make a full recovery. We are rooting and praying for you President Mohamed Nasheed. May Allah bestow you with faith, patience and hope. Get well soon!


Adam Adheem
Ma.Boalhakinkirimaage / Chief Customs Officer Retired

I pray to the All Mighty Allah to grant you with his blessings , good health and keep you always safe .. manikfaanu mi dhivehi gaumah thi vedheh vanee agunukurevay varu ge bodu gurubaanee eh ??❤️??


Mohamed Abdulla
M.Ekafaru

Shafakallah dear president.


Aminath Nadha
UAE

Wish you a speedy recovery Hon. Speaker Mohamed Nasheed


Assadh Amir (Sadey)
Keneryge /LH. Olhuvelifushi

މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި މާތްﷲ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާދަންނަވަން ދިވެހި ޤައުމާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަނިކުފާނު ތިޔަ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތައް ޝުކުރުދަންނަވަން. އުންމީދު ކުރަނީ ދެގޮތެއް ނުވެ ތިޔަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް. މަނިކިފާ ތިޔަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި މާތް الله ބަރާކަާތްލައްވާށި.


AdLee
HiyaaVillaa / Villimale’

Heyo dhua aa salaam. Recover as soon and comeback stronger than ever ? like the f*kn iron man. You’re the bestest Mr President....


Abdulla Yamin
H.Leykokaage

You’re in all our warmest thoughts as you recover from your attack. Take extra good care and Looking forward to seeing you back at action when you’re ready. Wishing you well.


Ashiyath
-

Wishing you a speedy recovery.


ނާޝިދު
އަމިއްލަގޮތުން

ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސްޝިފާއެއް މާތްރަސްކަލާންގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން


Julia Pacetti
United States

Here's to the speedy recovery of a true hero. We know you will be stronger than ever and we look forward to celebrating your continued triumphs in advancing climate justice, democracy and human rights across the world.


Ali ilham
Fathaha N. Kendhikulhudhoo

Dear sir Mohamed Nasheed Happy Eid Greetings. Wish you a speed recovery. Salaam in behalf of my family Thanks Ali ilham


Aminath Haleem
H. Lark

May Allah bless you a speedy and complete recovery. Sending lots of Dua your way. Thank you for fighting for our rights and what we deserve as citizens .


Ali Rasheed Ahmed
Kunnaaruge / Dh. Rinbudhoo

Thank you President Nasheed for speaking up against MMPRC corruption. My prayers are with you. I wish you a speedy recovery. Eid Mubaarik ??


Abdul Rauf
Reysham hdh finey

Wish you speedy recovery and come back stronger ?


Saadha
Aakuri

Wishing you a good health and speedy recovery. Eid mubarak.


Captain Planet
Earth

Sending best wishes to Mohamed Nasheed, the speaker of the parliament and the former president of Maldives. I wish you a swift recovery. Always remember that Captain Planet is with you. Thank you for your contributions towards a better environment.


Ali Azim
House Majority leader

Raees Mohamed Nasheed ah Fithuru Eid dhuvahuge heyo edhumaa thahniyaa ariskuran. Raees Nasheed ah avas shifaaeh minvaru kurahavaa, libifaivaa aniyaathakaa, zahamthakun avas shifaaeh dhehvumah لله hazueathgai dhuaa dhannavan.


Zimaam Khalid
Maldives

Hope you get well enough to kick ass President


Abdulla Nishthar (Nitte)
Red Rose/ L.Fonadhoo

You deserve our greatest respect for the lives you have touched and the stability you have brought to our democracy. Thanks for being our greatest asset. May all your dreams come true. I wish you a speedy recovery sir. Eid Mubarak . We love you ? -Nitte-


Fathun
Champaapoolmage

Hithaa huthu ge gulhun Gaumuge vindhu Avas shifaa eh minvaru kurahvaashi


SM
Example House

Hello President Nasheed, Hope ur doing well, I just wanted to say that many citizens are going through a very hard time and many people in power may not understand this hardship since they seem to be so disconnected with the reality for thousands of grassroot people, the staple of the nation. If u really want to solve the critical problems u need to be able to understand the people and deliver results. I don't know why I'm saying this despite countless governments betraying the trust and hopes of ordinary folk, rather in the hopes that u show an ounce of loyalty to the cause of leadership to the nation. As a wise man once said "It's not who we are underneath, but what we do that defines us". There is low probability that this message has been read by President Nasheed, but in case if he does, please take care of yourself, lot if people depend on you so please don't let them down. Wishing you a swift recovery. Love and compassion from a Maldivian.


Ahmed Mazin
Stone / N. Velidhoo

Lobuvethi Raees ah avas shifaa akaa furihama sihhatheh minvaru kuravvaashi, Raees aa eku mi thibee, hurihaa kamegga hurihaa gothakun. Raees ge hivvarun hivvaru libigannan. Rayyithunnah takaa Furaanain thi vevadai gannavaa gurubaanee ah hithuge emme ikhlaastheri Shuruku. Shukuriyyaa Raees!


Sunad Latheef
Ma. Uradhu

My immediate family and I wish you a speedy recovery. You are in our prayers. Shafakallah


Abdul Salam Adam
Medelmaage/ Kulhudhuffushi

??????? ??? ? ???? ????? ??? ?????? ????????. ???? ??? ??????? ?


Abdul Salam Adam
Medelmaage/ Kulhudhuffushi

??????? ??? ? ???? ????? ??? ?????? ????????. ???? ??? ??????? ?


Ahmed Ashwan Nooman
MDP National Council Member

Sending uplifting thoughts of pain-free days filled with good health as you recover from your operation. I hope you have more sunny days than dreary, and that the shadow of surgery vanishes quickly. I am sending you warm wishes for healing and comfort.


Alam
Male’

Nothing make me more happier than see you do your thing. Maldives need you more than ever. Get well soon.


Ibrahim Manaaf Mohamed
Hulhumale Flat No. 117-G-01

Wishing you a speedy recovery Mr. President! You have our undying support for eternity.


Mohamed Rasheed
Assistant Secretary General, People’s Majlis

I wish Hon. Speaker President Mohamed Nasheed, a speedy recovery and may Allah grant him all the best in his work.


Hassaan hassan
Hiya gah faresmatoda

Avas shifa eh minvaru kuravvashi.Ameen Eid Mubarak all family members


Ibrahim Rasheed
Chaandhaneege

Raees Nasheedh ah avas shifaa eh dhevun edhi Allah ah dhuaa dhannavan


Fathmath fareedha and her family
Biloorigehige. G.dh gadhoo

Mi family ge eymehaa memberunge faraathun raves nasheed ah heyo siyhathey deyvun edi allah ah duvaa daiynavan. Aameen


Mariyam Nafeesa
M.Noovilu

May Allah bless you and give you complete shifa soon, wish safe travels and return with full recovery in good health.


އަޝްރަފް މުހައްމަދު
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް

ހެޔޮދުޢާއި ސަލާމް އަހަރެންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދް އަށް


Aishath Azmeena
M.Carrot

Get well soon our hero.lots of love and huggs Anni.


Affyf
HM 105_G

Eid Mubarak and get well soo.


Mariyam Nubla
M. Funahoali

Shafakallah raees meeha ❤️ ?


Ajuhadh Mohamed
Milano g.dh. Thinadhoo

Izzaiytheri raees ah Avas shifa eh minvaru kurahvaashi. Aameen . Eid mubaarak to you and your family. Will stand by you always . May allah bless you always with goodness. Lots of love from me and my wife to you .


Ali fazeel
H.Malhaaru Aage

Wish you a good health and speedy recovery and Eid Mubarak. Come back more stronger. You are our hero, my president ☝️


Abbas Ali
Manfaa/ Gdh. Thinadhoo

Izzaiytheri Raees(Mohamed Nasheed) ah dhevunu laa insaanee halaa emme harukashi Ibaaraathun kuvveri kuran! Manikufaanah avas shifaa eh minvaru kohdhevvun edhi Allah ge hazurathah dhuaakuran.


Ali Waleed
Fardhee zimma intelligence / counter terrorism chap

Eid Mubarak. I am praying for your good health and well being.


Ian Azeem Shiham
G. Loajehige

Get well soon hope you come back much stronger ??


Naail
Galolhu

Get well soon sir


Ali Muruthala
Rose garden (seenu feydhoo)

Wish you a speedy recovery Sir ????


Ahmed Zameer
Tulip Vaadhee

Eid Mubarak. Wishing you speedy recovery and good health


Abdulla Saeed
M Areesh

Dhivehi rayyiyhunge laaba yaa manfaa yah manikufaanaa evvarah mihaathanah masakkaiy kurevvi evves raees eh neiy kamah alhugandu hithuge adeen gaboolu kuran. Thiya kuravvamun gendhavaa aguhuri masakkathaigen kuriyah vadaigennevumah takai avas furihama shifaa yakah edhen. Adhi maniku faanah dhe dhuniyeyge baajjaveri kan dhevvumah edhi Dua kuran. Aameen!


Ahmed Ilham
Ilham - FVM City

Wish you a speedy recovery and come back stronger ?


Sharif
Maldives

އީދު މުބާރަކް! މާތް ރަސްކަލާނގެ މަނިކުފާނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ދެއްވާށި! ޤައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ތިކުރައްވަވާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކަާތް ލައްވާށި! އާމީން


Ahmed Shiyam
MD/ Glut Investments, President of Contractors Association

Alhamdhu lillahi and glad to hear the news of speedy recovery of Mr. Speaker / Raees Nasheed. Strongly condemn the terrorist attack to Raees Nasheed. Wishing you early succesful recovery and awaiting to join the people. We all love you and our prayers are with you, Raees. May Allah keep you strong as always and you will be back much stronger to stand with us.


AZ
..

When I pray I always pray for my mother. Last week I prayed for you and my mother. You are that important raees. ❤


Mohamed Shamin
Dhafthar 3352/ H. Dhaahadhaage 2-A

Maai Allah Manikufaanah Avas shifaa eh minvaru koh dhevvaa, Ithuru hiyvaraai kuri erun dhevvaashi. Aameen


Ahmed
Shasha

Wishing you a speedy recovery and may Almighty keep you always safe.


Aishath Shimaany
Law Student

Eid Mubarak! Wish you a speedy recovery!


Ismail ali
Open hand

Manikufaan ah avas shifa eh minvaru kuravaashi Aameen


احمد شفيع
Rasgedharu / seenu Hulhudhoo

شفاك الله عيدمبارك Dhuaa akee avas shifaa affahu enburi vadaigen varugadhakoh masakkaiy fettevun.


Ahmed Yaameen
Seedeezuge HA.Baarah

May Allah give you a good health and recovery soon.i hope you will be connected the network soon.


Shafeeu
Lawyer

President Nasheed is the only hope we have left for this nation. During the first few hours of the attack my hope for this nation almost faded away, until we found out that he is stronger than ever. Return back stronger Raees ?


Rt Hon Alistair Burt
Foreign Office Minister 2010-13, 2017-19

Dear friend, Wishing you well from the U.K. Appalled by the attack upon you- trusting in a full recovery so you can return to your life of vital work for all the people of The Maldives.


Benedict Rogers
Deputy Chairman, Conservative Party Human Rights Commission

I am very deeply saddened and concerned by the outrageous terrorist attack on you. I express my solidarity, sympathy and support and wish you a full and complete recovery. Please be assured of my profound concern and support at this time.


Ahmed Afraz
Orchid Vaadhee, Hulhudhoo, Addu City

Dear Mr. President, Wishing you a very speedy recovery. Hoping to see your full come back soon and take helm of the fight for betterment of the Maldivian lives. Eid Mubarak


Abdulla Shafeeq
Hulhumale flat 1-G-07

Take care and get well soon. Eid Mubarak.


Matt Wenger
Male, PADI manager for the Maldives, Seychelles and Mauritius

Mr President, dear Anni I wish you the very best on your way to recovery. Good speed island president


Matt Wenger
Male, PADI manager for the Maldives, Seychelles and Mauritius

Mr President, dear Anni I wish you the very best on your way to recovery. Good speed island president


Aishath
Okinava/ Lh. Hinnavaru.

Wish you a quick recovery good health as I pray for you very hard. I pray for you to get well soon.


Ahmed Niyaz
Male, Ma.Narugis Villa

Wish you a speedy recovery Hon. Speaker Mohamed Nasheed ??


Ahmed Anwar (Sim)
Sinamale

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެންމެ ލޯބިވާ ރައީސް، ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކުޑަވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ވަރުބަލިވުމެއްނެތި މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަވަމުން ގެންދަވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ރައީސް، މިކުލުނެއް މިގަދަރެއް ނުކެނެޑޭނެ! މީ #ހިތާހިތުގެގުޅުން ? މާތް ރަސްކަލާނގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ދެއްވާށި! ޤައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ތިކުރައްވަވާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކަާތް ލައްވާށި! އާމީން


Ahmed Niyaz
Male, Ma.Narugis Villa

Wish you a speedy recovery Hon. Speaker Mohamed Nasheed ??


Ahmed Niyaz
Male, Ma.Narugis Villa

Wish you a speedy recovery Hon. Speaker Mohamed Nasheed ??


Abdul Muhsin Yoosuf
Baa thulhaadhoo/ Hayzleen

have a rapid recovery... u will be back more stronger insha allah...


Mohamed Zahid
Hulhumalé flat 96-2-02

Dhiniyeyga thibi emme varugadha 5 leaderunge therey himeney alhugandu menge Raees MN ah avas shifaayakah edhen ?


@Haamid_H (kicker) ހާމިދު ހަސަން
ސައިމާގެ / ނ. މިލަދޫ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރަން. މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ .ދަންނަވަން


Isse saeed(Isse)
Ranauraage/Fuvahmulah

When tough times come, it is good to know that there are people standing with you. I want to express that sentiment to you and affirm that you are respected and admired here. Look forward to the day when you have made a good recovery. #OurHero? #OurHero? #GlobalPresident? #PeoplesPresident?


AHMED ABDUL RAHEEM
AALIYAAMANZIL/BAA.THULHAADHOO

Raees ah avas shifaa dhevvun edhi dhuaa kuran. Raajjeyge islaahee harakaathugai raees kuravvamun gendhavaa masahkaiypulhah vaagiverive raees ge fahehpulhuga saabithuve abadhu ves hunnaanan.


Rayyan Jamaal ( Rai )
Boalhakinkirimaage / Gdh Gadhdhoo

Raees Nasheed Akee Alhugandumen ge meehaa Hiythakuge Raees, Furaana Govvaalan dhevunu hamalaa kuhveri kuran. Raees ah varah avas shifa akah edhen. Dhivehinnah heyo gotheh hoadhumah heyo verikamuge nizaam eh hoadha dhinumah Raees dhekey huvafen hagee gathakah vumee Alhugandu dheken beynunvaa dhuvahekeve.. Raees aa Alhugandumen emmenge masakathun edhuvas Iraadha Fulhun Alhugandumen hoadhaa nameve. Dhua akee Raees gadhakoh enburi Aumeve. Loibaa eku Raees ah vedhun ❤


Umaima Adam
Hilton.N.velidhoo

Dhivehin emeehakah takaa fahuruverivaa hihthakuge raees, raees mohamed Nasheed ah avas shifaa akah edhen.manikufaanuge keruntherikamaai, hihvaraai, saabithu kamakee, alhugadu menaa alhugadu mnge dharinge dharinnaa hamayah vaasila vaane furihama namoonaa eh. ASW manik faanah avas shifaa eh minvaru kurahvaa migaumu salaamathuge faalah elhuvumah thikurahvaa masahkathah e'nburi vadaigannavaane dhuvahakah edhi dhua kurameve. Abadhuves manikfaanuge hihvarun hihvaru libigen manikfaanaai eku ebathimeemeve. Heyo dhuaa salaam Umaima


Ahmed Muizzu
M.Baaranaage

Shafaakallah.


Shinaz Moosa
Ukulhas

Come back stronger than ever. ShafakAllah and Much love ?


ނިހާދު
މާލެ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޢުދުވާނީ ހަމަލާ ކުއްވެެރި ކުރަން! ޓެރަރިޒަމް ގެ ޤާނޫން ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް ކުރާ އާދޭސް ތަކުރާރު ކުރަން އަދި ކުރަން ނުކެރޭ ނަމަ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މިނިސްޓަރ އާއި ސީޕީ އަށް ގޮވާލަން! ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާޝި. އާމީން


Handcraft.mv
Handcraft Maldives

Wishing you a speedy recovery!


Saamih
Noovilaage

Get well soon Prez Nasheed. May you heal faster and return to work in perfect health. Salute to your bravery and endless dedication to serve the nation. With every fall comes a raise. IA We need you here, for real.


Abdul salaam
Bulasam

Avas shifaaey minvaru kohdheyvaashi ameen. Hithaa hithuge gulhumey. Mulhi gaumu edhi govanee manifaanah. Come back soon.


Alaa Abdulla Hameed
Ma. Coral berry

Wish you a very speedy recovery Anni’be. Love you lots.


Abdulla Naseem
Ranmui /hulhumale'

Mi hamalaage habaru libumun varah shock libun adhi varah hithaama kurin. Anni ah varah avas shifaa eh minvaru kuravvaashi. Aameen.


Abdulla Naseem
Ranmui /hulhumale'

Mi hamalaage habaru libumun varah shock libun adhi varah hithaama kurin. Anni ah varah avas shifaa eh minvaru kuravvaashi. Aameen.


Lucy Johnson
Brighton friend

Happy birthday RN. I’m sure you are wincing in pain with ever step. And it must be a traumatising experience. But we all know that you are fearless and unshakable. Shine on ?


Mohamed Maumoon
Ma.Iskandharu Villa

Wish you a good and a speedy recovery. May Allah SW grant mercy on you and all of us. ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސްޝިފާއެއް މާތްރަސްކަލާންގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން


Abdulla Madheeh
Amin Avenue Oak 305, Hulhumale’

Wishing a speedy recovery to the speaker and former president of the Maldives. Your strength and courage will always be admired. Get well soon raees ??


Mohamed Naweez . Akku
H. Maizan

Wish you well & May Allah give you all the good things and blessings. Please come soon.


© 2023 Parliament of MaldivesA