މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ އަދި ހެޑް އޮފް ދަ ކޮމަންވެލްތު، ކްއީން އެލިޒަބަތު 2 ވަނަގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި

12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA