ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ - 5 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދު ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރުން

9 ފެބްރުއަރީ 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA