ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ -15 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދު ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ލޯ މެޑަލް އަދި ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކުރުން

9 ފެބްރުއަރީ 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA