ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ -20 އަހަރާއި 25އަހަރާ ދެމެދު ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ރިހި މެޑަލް އަދި ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކުރުން

9 ފެބްރުއަރީ 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA