ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ - 25+ އަހަރު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ރަން މެޑަލް އަދި ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކުރުން

9 ފެބްރުއަރީ 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA