ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާލިމެންޓަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް

5 މާރިޗު 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA