މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުގައި ރާއްޖެއާއި ފިލިޕީންސް ކުޅުނު މެޗު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި މެންބަރުން ބައްލަވާލެއްވުން

14 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA