މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ބަނގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު، ޝައިޚް ޙަސީނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރު ކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

23 ޑިސެމްބަރު 2021

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA