މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ރައީސް އައްޝައިޚު ޚަލީފާ ބިން ޒާއިދު އާލް ނަހްޔާންގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި

14 މޭ 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA