މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

މިޞްރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، މާގެދް މުސްލިޙް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

18 މޭ 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA