މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޑޭވިޑް ހޮލީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

5 ޖުލައި 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA