މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އިންޑިއާ އިކޮނޮމިކް ސަމިޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

4 އޮކްޓޯބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA