ޓިއުނީޝިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހަ އެކްސެލެންސީ މިސް ހަޔެތް ތަލަބި އީޕީ ބިލެލް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

18 ނޮވެމްބަރު 2023

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA