ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ - 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދު ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކުރުން

9 ފެބްރުއަރީ 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA