‎އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ހިޔުގޯ ޔޮން، ދެއްވި ޚާއްޞަ ރޯދަވީއްލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

21 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ޓެގްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA