މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ކޮހޯނާ ވަލައްވެ ނިމާލް ދަރްމަކީރްތި ކަރުނަރަތްނޭ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

26 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA