މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް ޑެންމާކުގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ފްރެޑީ ސްވޭން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

15 ޑިސެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA