މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖިލީހުގެ ސޯޝަލް ކްލަބު، ޕެމާއިން ފެން ބޯން ބިއްލޫރި ފުޅި ހަދިޔާކުރުން

23 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA