މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ދުނިޔޭގެ ތަފާސްހިސާބު ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

20 އޮކްޓޯބަރު 2020

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA