މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ދުނިޔޭގެ ތަފާސްހިސާބު ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

20 އޮކްޓޯބަރު 2020

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA