19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ބާރަށު ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު

  • މެންބަރާއި މީސްމީޑިއާ އިން ގުޅާލުމަށް

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA